اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

 عایق رطوبتی تک جزیی الاستوکاور جزیره کیش بازار مرکزی

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

واترپروفینگ کامل استخر – جکوزی به وسیله عایق رطوبتی الاستوکاور خیابان فرمانیه – خیابان لادن

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

واترپروفینگ استخر- سونا- جکوزی – محوطه استخربه وسیله عایق رطوبتی الاستوکاور خیابان نیاوران – مژده

اجرای رنگ نمای الاستوکاور

ساختمانمهماندوست – خیابان فرمانیه – خیابان مهماندوست

اجرای رنگ نمای الاستوکاور

  برج سپند خیابان نیاوران  

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

واترپروفینگ کامل بام به وسیله عایق رطوبتی الاستوکاور ساختمان مرکزی پتروشیمی – خیابان شیخ بهایی

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاوردرسرویسهای بهداشتی – حمام ها خیابان دیباجی جنوبی خیابان ارغوان

اجرای رنگ نمای الاستوکاور

اجرای رنگ نمای الاستوکاور برج کوهپا – خیابان کامرانیه

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاوردربام – تراسها – اتاقهای هواساز مجتمع تفریحی پتروشیمی – خیابان نیاوران – خیابان بوکان

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

واترپروفینگ کامل استخر – سونا – جکوزی – حوضچه های آب سرد و محوطه استخر خیابان محمودیه – خیابان ج

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

واترپروفینگ کامل استخر – سونا جکوزی حوضچه های آب سرد و محوطه استخر به وسیله عایق رطوبتی الاستوکاور خیابان فرشته خیابان بوسنی

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

واترپروفینگ کامل استخر – سونا – جکوزی سرویسهای بهداشتی به وسیله عایق رطوبتی الاستوکاورویلای مسکونی صفا دشت

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

واترپروفینگ کامل فلاورباکسها به وسیله عایق رطوبتی الاستوکاورخیابان زعفرانیه – خیابان آصف

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

واترپروفینگ کامل استخر-سونا-جکوزی-محوطه استخربه وسیله عایق رطوبتی الاستوکاورساختمان شیخ بهایی 

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

واترپروفینگ کامل استخر – سونا – جکوزی – دیوارهای نمای خارجی(زیرنمای کامپوزیت) خیابان فرشته- برج زیگورات

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

نما –  سرویس های بهداشتی – زیر زمین و خزانه 

بانک کار آفرین

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

واترپروفینگ کامل استخر – سونا – جکوزی حوضچه های آب سرد و گرم و ذخیره آب خیابان زعفرانیه – شیرکوه

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

واترپروفینگ کامل استخر – سونا – جکوزی حوضچه های آب سرد و گرم  خیابان فرشته – خیابان کوهیار

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

واترپروفینگ کامل استخر – سونا – جکوزی حوضچه های آب سرد و گرم و ذخیره آب  خیابان مقدس اردبیلی – ساختمان تجاری پلادیوم

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

واترپروفینگ کامل آشپزخانه – رستوران واقع در بام به وسیله عایق رطوبتی الاستوکاور مرکزتجاری تندیس – میدان تجریش

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور به متراژ 3000 متر مربع در بام – اتاقهای هواساز – تراس ها نیاوران – ساختمان فرهنگی تفریحی پتروشیمی

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور به متراژ 1500 متر مربع در بام ساختمان خیابان شیخ بهایی – ساختمان مرکزی پتروشیمی

اجرای عایق رطوبتی الاستوکاور

واترپروفینگ کامل استخر – سونا – جکوزی حوضچه های آب سرد به وسیله عایق رطوبتی الاستوکاور خیابان فرمانیه خیابان سنبل